Bài tập giảm mỡ bụng dưới không chỉ cần sự kiên nhẫn, quyết tâm cao, mà còn cần kết hợp đầy đủ với chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý mới có thể mang lại kết quả như ý muốn. Mỡ bụng dưới là phần cơ thể dễ có khả năng béo ra nhất,